{ Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; }

Property Management System

Upravljanje smeštajnim kapacitetima

 • Jednostavna i brza prijava gostiju na osnovu rezervacija
 • Objedinjena naplata svih usluga koje su gosti koristili za vreme boravka u hotelu (restoran, mini bar, wellness, telefon, ostale usluge)
 • Fleksibilnost prilikom naplate zaduženja (odvojeni računi, spojeni računi, naplata za celu grupu na nosioca, naplata dodatnih usluga na svakog gosta pojedinačno,...)
 • Štampanje računa i specifikacija na više jezika (srpski, engleski)
 • Kreiranje izveštaja i statistika (Hotelski dnevnik, realizovana noćenja, boravišne takse, osiguranja, statistički izveštaj po državama,...)
 • Automatska prijava stranaca kroz softver koji obezbeđuje MUP

Prodaja

 • Prodaja smeštajnih kapaciteta
 • Praćenje raspoloživosti soba za određeni period
 • Pojedinačne ili grupne rezervacije
 • Evidencija osnovnih (boravak, pansionski obroci) i dodatnih usluga (transfer, paketi dobrodošlice i sl.)
 • Realizacija ponuda na osnovu rezervacija
 • Mogućnost formiranja tarifa u više valuta
 • Praćenje statusa rezervacija (potvrđena, nepotvrđena, otkazana, delimično realizovana, no-show)
 • Izveštaji o kreiranim i realizovanim rezervacijama

Održavanje i domaćinstvo

 • Utrošak potrošnog materijala
 • Spiskovi soba za spremanje
 • Evidencija očišćenih soba
 • Evidencija usluga vešeraja
 • Potrošnja i stanje magacina mini bara
 • Mobilna aplikacija koja osoblju omogućava evidentiranje informacija prilikom prolaska kroz sobe

Superioran restoranski sistem

Hotelski informacioni sistem integriše Garson, popularan softver za vođenje restoranskog i magacinskog poslovanja.

Garson sadrži sve što je potrebno za jednostavno izdavanje računa, definisanje artikala, receptura, cenovnika i specijalnih promocija, praćenje kompletnog magacinskog poslovanja, štampanje potrebnih izveštaja, kao i uvid u rad zaposlenih. Podržava rad sa pda, mobilnim i touchscreen uređajima.

Garson nije samo program za restorane. Sastoji se iz više aplikacija i rešava različite probleme u ugostiteljstvu.

Pogledajte po čemu se Garson razlikuje i gde se sve koristi.

www.garson.rs

Magacinsko poslovanje

Kontrola materijala po mestima utroška

Sistem podržava upravljanje neograničenim brojem magacina, rad sa recepturama i kalkulacijama i rad sa različitim vrstama artikala i usluga.

Zbog preciznog praćenja zaliha i postojanja evidencije svih aktivnosti u svakom trenutku je moguće pregledati trenutno stanje, robne kartice, stanje zaliha na željeni dan kao i promet na svakom magacinu posebno.

Izveštavanje

Bez obzira na primarnu delatnost hotela (turistička destinacija, odmaralište, kongres, banja, wellness ili sport) sistem će se prilagoditi svim parametrima poslovne politike hotela. Pored toga, Hotelier omogućava uvid u strukturu podataka i dobijanje tačnih informacija o poslovanju svih sektora hotela u svakom trenutku.

Zahvaljujući velikom broju podataka dobijaju se brojni izveštaji i statistike, kao i analize poslovanja koje će pomoći u donošenju važnih odluka vezanih za poslovanje hotela.

Kontrola pristupa

Obezbeđen je sistem privilegija i prava pristupa kako bi se ograničio rad različitim grupama zaposlenih. Svi korisnici programa se prijavljuju svojim identifikacionim karticama pa neovlašćeni pristup podacima nije dozvoljen čime se mogućnost zloupotrebe svodi na minimum.

Bitni događaji poput dolaska na posao, izdavanja računa, storniranja, razduživanja i zatvaranja radnog dana se evidentiraju, čime se dobija bolji uvid u rad zaposlenih i smanjuje broj spornih i nejasnih situacija.

Želim da dobijem ponudu za svoj hotel

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i hotelier@2dsoft.com